Witaj,

jeśli Twoja karta na podpis została zablokowana 14 września 2019 r. ta strona jest dla Ciebie.Co powinieneś wiedzieć:

1. Zablokowanie kart na podpis jest wynikiem wprowadzenia nowego prawa unijnego (szczegóły znajdziesz poniżej);

2. Jeśli na Twojej karcie na podpis są jeszcze środki, a termin ważności karty, który jest nadrukowany na jej awersie jeszcze nie upłynął, możesz bez problemu odzyskać środki bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

3. Aby odzyskać środki postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Przeprowadzimy Cię przez cały proces w kilku prostych krokach.
Podstawa prawna

W związku z najnowszą implementacją Rozporządzenia Delegowanego Komisji Unii Europejskiej nr 2018/389, z dnia 27 listopada 2017 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2015/2366, w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta (Strong Customer Authentication) od dnia 14 września 2019 roku nie jest możliwe w Polsce wydawanie nowych i korzystanie z uprzednio wydanych kart magnetycznych na podpis (bez autoryzacji kodem PIN).

Użytkownicy tych kart mają możliwość bezpłatnego przeksięgowania niewykorzystanych środków na nowe karty, również po 14 września 2019 roku, aż do momentu upływu terminu ważności kart na podpis, który to termin znajduje się na awersie karty.

Uwaga!

Termin ważności nowej karty na PIN wydanej w miejsce karty zablokowanej będzie wynosił minimum 1 rok od momentu jej wyprodukowania.

Złożenie zamówienia na nową kartę na PIN odznacza akceptację nowego terminu ważności karty bez względu na uprzedni okres ważności karty zablokowanej.

Formularz działa w najnowszych wersjach przeglądarek Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.


1
2
3
4
5
6

Wprowadź pełny, 16-cyfrowy numer karty na podpis, która została zablokowana 14 września 2019 r.Niepoprawny numer karty

Wprowadź ponownie, a jeśli błąd będzie się powtarzał skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pisząc na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer +48 22 575 07 77.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.


1
2
3
4
5
6

Wprowadź numer NIK karty na podpis, która została zablokowana 14 września 2019 r.
lub jeśli nie pamiętasz numeru NIK podaj trzy ostatnie transakcje, których dokonałeś kartą na podpis zanim została zablokowana.
Uwaga! Numer NIK znajduję się na liście przewodnim, do którego przyklejona była karta na podpis.Niepoprawny numer NIK

Jeśli nie pamiętasz numeru NIK pozostaw to pole puste, a zamiast tego wprowadź ostatnie 3 transakcje, których ostatnio dokonałeś kartą na podpis.
Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pisząc na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer +48 22 575 07 77.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.


Jeśli nie pamiętasz numeru NIK podaj trzy ostatnie transakcje, których dokonałeś kartą na podpis zanim została zablokowana


1.

Pole jest wymagane

Pole jest wymagane

2.

Pole jest wymagane

Pole jest wymagane

3.

Pole jest wymagane

Pole jest wymagane1
2
3
4
5
6

Wybierz sposób zwrotu środków

1. Jeśli już posiadasz nową kartę na PIN wybierz przeksięgowanie. Zwrot środków nastąpi szybciej

2. Jeśli nie posiadasz nowej karty na PIN wybierz zamówienie nowej karty Up Bonus (kartę wyślemy pocztą na podany przez Ciebie adres)
1
2
3
4
5
6

Wprowadź dane niezbędne do komunikacji z Biurem Obsługi Klienta.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych znajduje się poniżej.


Przechodząc dalej akceptujesz iż Up Bonus będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, w celu realizacji zamówienia.

Zanim klikniesz "Dalej" zapoznaj się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Bonus Systems Polska S.A. 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 124 Wola Court
 • przez e-mail: [email protected]
 • telefonicznie: +48 22 575 07 77

Biuro Obsługi klienta jest czynne codziennie, od godziny 8:00 do godziny 16:00 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Bonus Systems Polska S.A. 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 124 Wola Court, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
 • przez e-mail: [email protected]

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów:

 • realizacja przeksięgowania środków
 • realizacja wysyłki zamówionej karty przedpłaconej z autoryzacją kodem PIN
 • rozpatrywania reklamacji oraz obrony się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z usługami świadczonymi na Twoją rzecz – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w okresie przyjęcia i realizacji Twojego zlecenia dotyczącego zamówienia nowej karty przedpłaconej z autoryzacją kodem PIN i przeksięgowania środków, a także przez okres przedawnienia roszczeń.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT i firmom kurierskim. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla celów realizacji wydania nowej karty przedpłaconej z autoryzacją kodem PIN.


1
2
3
4
5
6

Wprowadź pełny, 16-cyfrowy numer karty na PIN, wydanej przez Up Bonus, na którą mamy przeksięgować środki z karty na podpis, która została zablokowana.

Zamawiając przeksięgowanie akceptujesz iż środki ze starej karty będą dostępne do dnia ważności karty na PIN, na która zlecasz przeksięgowanie, bez względu na termin ważności karty, która została zablokowanaNiepoprawny numer karty

Wprowadź ponownie, a jeśli błąd będzie się powtarzał skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pisząc na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer +48 22 575 07 77.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.1
2
3
4
5
6

Podaj nam dane do wysyłki nowej karty Up Bonus

Zamawiając nową kartę akceptujesz iż środki ze starej karty będą dostępne do dnia ważności nowej karty na PIN, czyli do 31/12/2020.Przechodząc dalej akceptujesz iż Up Bonus będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, w celu wydania nowej karty.

Zanim klikniesz "Dalej" zapoznaj się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Bonus Systems Polska S.A. 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 124 Wola Court
 • przez e-mail: [email protected]
 • telefonicznie: +48 22 575 07 77

Biuro Obsługi klienta jest czynne codziennie, od godziny 8:00 do godziny 16:00 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Bonus Systems Polska S.A. 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 124 Wola Court, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
 • przez e-mail: [email protected]

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów:

 • realizacja przeksięgowania środków
 • realizacja wysyłki zamówionej karty przedpłaconej z autoryzacją kodem PIN
 • rozpatrywania reklamacji oraz obrony się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z usługami świadczonymi na Twoją rzecz – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w okresie przyjęcia i realizacji Twojego zlecenia dotyczącego zamówienia nowej karty przedpłaconej z autoryzacją kodem PIN i przeksięgowania środków, a także przez okres przedawnienia roszczeń.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT i firmom kurierskim. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla celów realizacji wydania nowej karty przedpłaconej z autoryzacją kodem PIN.


1
2
3
4
5
6

Wprowadź dane niezbędne do komunikacji z Biurem Obsługi Klienta.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych znajduje się poniżej.


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Bonus Systems Polska S.A. 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 124 Wola Court
 • przez e-mail: [email protected]
 • telefonicznie: +48 22 575 07 77

Biuro Obsługi klienta jest czynne codziennie, od godziny 8:00 do godziny 16:00 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Bonus Systems Polska S.A. 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 124 Wola Court, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
 • przez e-mail: [email protected]

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów:

 • realizacja przeksięgowania środków
 • realizacja wysyłki zamówionej karty przedpłaconej z autoryzacją kodem PIN
 • rozpatrywania reklamacji oraz obrony się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z usługami świadczonymi na Twoją rzecz – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w okresie przyjęcia i realizacji Twojego zlecenia dotyczącego zamówienia nowej karty przedpłaconej z autoryzacją kodem PIN i przeksięgowania środków, a także przez okres przedawnienia roszczeń.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT i firmom kurierskim. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla celów realizacji wydania nowej karty przedpłaconej z autoryzacją kodem PIN.


1
2
3
4
5
6

To wszystko!


Dziękujemy za poświęcony czas!


Twój wniosek o wydanie nowej karty wraz z przeksięgowaniem środków z zablokowanej karty został wysłany do Biura Obsługi Klienta Up Bonus.


Proces wydania nowej karty, ze względu na dużą ilość zgłoszeń oraz terminy rozliczeń transakcji na kartach zablokowanych, może potrwać do 60 dni od daty złożenia wniosku.


Dziękujemy za Twoją wyrozumiałość.

Twój zespół Up Bonus


Jeśli potrzebujesz naszej pomocy możesz zawsze skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta dzwoniąc do nas w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16, na numer +48 22 575 07 77


1
2
3
4
5
6

To wszystko!


Dziękujemy za poświęcony czas!


Twój wniosek o przeksięgowanie został wysłany do Biura Obsługi Klienta Up Bonus.


Proces przeksięgowania ze względu na dużą ilość zgłoszeń oraz terminy rozliczeń transakcji na kartach zablokowanych może potrwać do 60 dni od daty złożenia wniosku.


Dziękujemy za Twoją wyrozumiałość.

Twój zespół Up Bonus


Jeśli potrzebujesz naszej pomocy możesz zawsze skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta dzwoniąc do nas w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16, na numer +48 22 575 07 77