Centrum Pomocy

Wybierz temat pomocy

Zastrzeżenie utraconej karty

W celu zastrzeżenia karty prosimy o niezwłoczny kontakt z całodobową infolinią Banku Handlowego pod numerem (22) 657 72 72.

Duplikat karty

Duplikat karty wydawany jest w przypadku utraty karty, zagubienia kodu PIN lub uszkodzenia karty.

W celu uzyskania duplikatu karty prosimy o wypełnienie wniosku i wysłanie go do Up Bonus na adres [email protected] lub faksem pod numer (22) 57507778. Koszt wydania duplikatu karty według dołączonego do karty regulaminu korzystania z karty.

Uwaga: nowy numer karty należy zgłosić pracodawcy lub organizatorowi konkursu.

Duplikat karty może zostać wysłany nie wcześniej niż po upływie 3 dni roboczych od daty przesłania wniosku.

Standardowo karta wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym – koszt 15 zł - Up Bonus nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczoną przesyłkę, czas oczekiwania na duplikat do 14 dni roboczych od dnia nadania.

Na Państwa życzenie karta może zostać wysłana:

  • Listem poleconym koszt 20zł - czas oczekiwania na duplikat do 7 dni roboczych od dnia nadania – jeśli karta nie zostanie doręczona istnieje możliwość sprawdzenia, gdzie przesyłka aktualnie znajduje się.
  • Ubezpieczoną przesyłką kurierską koszt 40zł - czas doręczenia przesyłki max. 2 dni od dnia nadania - – jeśli karta nie zostanie doręczona istnieje możliwość sprawdzenia, gdzie przesyłka aktualnie znajduje się.

Wniosek o wydanie duplikatu karty

Aktywacja duplikatu karty

W celu aktywacji duplikatu karty prosimy o przesłanie dołączonego do karty wniosku aktywacyjnego „Raport Operacji Magazynowej” na adres e-mail [email protected] lub faksem pod numer (22) 5750778.

Aby karta została aktywowana Raport Operacji Magazynowej musi zostać czytelnie podpisany przez właściciela karty.

Maksymalny czas aktywacji duplikatu karty wynosi 48h od dnia przesłania wniosku aktywacyjnego (dni robocze).

Jeśli wniosek aktywacyjny zostanie przesłany do godziny 11:00 karta uaktywni się tego samego dnia po godzinie 22:00.

Jeśli wniosek aktywacyjny zostanie przesłany po godzinie 11:00 karta uaktywni się na następny dzień roboczy po godzinie 22:00

Dane na stronie internetowej aktualizują się każdego dnia roboczego o godzinie 10:00

W przypadku zagubienia wniosku aktywacyjnego prosimy wysłać na adres [email protected] zgłoszenie dotyczące wydania duplikatu Raportu Operacji Magazynowej. W treści maila prosimy podać numer starej i nowej karty, kod NIK, imię i nazwisko oraz nazwę firmy, która zakupiła kartę. Po poprawnej weryfikacji na podany adres e-mail zostanie przesłany duplikat wniosku aktywacyjnego.

Aktywacja nowej karty

W naszej ofercie znajduje się wiele rodzajów kart i ich aktywacja może przebiegać w różny sposób. Jeśli do karty nie został dołączony dokument o nazwie potwierdzenie odbioru to aktywacja zostanie przeprowadzona przez pracodawcę lub organizatora konkursu. Jeśli do karty został dołączony dokument o nazwie potwierdzenie odbioru prosimy o przesłanie go na adres [email protected] lub faksem pod numer (22) 5750778.

Aby karta została aktywowana Potwierdzenie Odbioru i Wniosek o Aktywację musi zostać czytelnie podpisany przez właściciela karty.

Maksymalny czas aktywacji karty wynosi 48h (dni robocze).

Jeśli wniosek aktywacyjny zostanie przesłany do godziny 11:00 karta uaktywni się tego samego dnia po godzinie 22:00.

Jeśli wniosek aktywacyjny zostanie przesłany po godzinie 11:00 karta uaktywni się na następny dzień roboczy po godzinie 22:00

Dane na stronie internetowej aktualizują się każdego dnia roboczego o godzinie 10:00

W przypadku zagubienia wniosku aktywacyjnego prosimy wysłać na adres [email protected] zgłoszenie dotyczące wydania duplikatu Potwierdzenia Odbioru Karty. W treści maila prosimy podać numer karty, kod NIK, imię i nazwisko oraz nazwę firmy, która zakupiła kartę. Po poprawnej weryfikacji na podany adres e-mail zostanie przesłany duplikat wniosku aktywacyjnego.

Saldo i historia transakcji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, sprawdzenie salda jest możliwe jedynie za pośrednictwem strony internetowej www.openbenefit.pl lub całodobowej infolinii Banku Handlowego pod numerem (22) 657 72 72

Saldo na stronie internetowej aktualizowane jest wyłącznie w dni robocze z 24h opóźnieniem (ok. godziny 10:00)

Transakcje wczytywane są na stronę internetową po prawidłowym rozliczeniu operacji przez bank.

Niezgodność w saldzie lub transakcjach na karcie

W przypadku wykrycia niezgodności w saldzie lub historii transakcji należy skontaktować się z całodobową Infolinią Banku Handlowego pod numerem 22 657 72 72.

Przypominamy, że:

Saldo na stronie internetowej aktualizowane jest wyłącznie w dni robocze z 24h opóźnieniem (ok. godziny 10:00)

Transakcje wczytywane są na stronę internetową po prawidłowym rozliczeniu operacji przez bank.

Zagubienie kodu PIN do karty

Kod PIN jest wydawany do karty jednorazowo i nie ma możliwości jego zmiany lub ponownego wygenerowania. Po zagubieniu kodu PIN należy wystąpić o duplikat karty

Prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu karty i przesłanie go do Up Bonus na adres [email protected] lub faksem na numer (22) 5750778. Zwrotnie otrzymają Państwo kartę z nowym kodem PIN. Koszt wydania duplikatu karty według dołączonego do karty regulaminu korzystania z karty.

Uwaga: nowy numer karty należy zgłosić pracodawcy lub organizatorowi konkursu

Wniosek o wydanie duplikatu karty

Zagubienie kodu NIK do karty

Jeśli zagubili Państwo kod NIK prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go do Up Bonus na adres [email protected] lub faksem pod numer (22) 575 0 778. Po prawidłowej weryfikacji kod NIK zostanie udostępniony drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Wniosek o wygenerowanie numeru NIK