Jak sprawdzić saldo i historię karty?

for english version click here

SPRAWDZANIE SALDA KARTY

Jeśli chcesz sprawdzić aktualne saldo oraz historię swojej karty, zaloguj się na platformie Up-Karty.pl i wejdź w zakładkę PROFIL, a następnie w zakładkę MOJE KARTY. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa, obecnie nie ma możliwości sprawdzenia salda oraz historii karty bez zalogowania się na platformę.

Jeśli nie posiadasz konta na up-karty.pl (wcześniej openbenefit.pl) przejdź proces rejestracji.

How do you check your card balance and history?

CHECKING CARD BALANCE

If you want to check the current balance and history of your card, log in to the Up-Karty.pl platform and go to the PROFIL tab, and then to the MOJE KARTY tab. Due to applicable law, it is currently not possible to check the card's balance and history without logging into the platform

If you do not have an account on up-karty.pl (previously openbenefit.pl) go through the registration process